بیا حرف بزنیم حلش کنیم

خدمات روان‌درمانی حرفه‌ای آنلاین
برای ایرانیان سراسر جهان

دکتر مونا موحد

روان‌درمانگر تحلیلی

تعیین وقت با تیم روان‌درمانی جان‌دگر

تعیین وقت با تیم روان‌درمانی جان دگر

درباره روانشناسی علمی، رایگان بیاموزید

روایت تصویری از زبان دکتر مونا موحد

دوره‌های خودیاری

اموزش روانشناسی برای زندگی روزمره

معرفی سایت از زبان دکتر مونا موحد

روان درمانگر تحلیلی

به دردتون میخوره

دوره‌های آموزشی روانشناسی

مینی‌دوره

-دوست داشتن خود
-خود واقعی
-خود ایده‌آل
-ناکامی در دوست داشتن خود

1,000 تومان

با تکمیل و ارسال فرم، درخواست جلسه خود را

ثبت کنید

فرم ثبت درخواست جلسه روان‌درمانی